บุญมอบทุนการศึกษานักเรียน

บุญมอบทุนการศึกษานักเรียน

พระครูปลัด บวรศักดิ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดปราสทบุรพาราม มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ จำนวน  ๒๐ ทุน เนื่องในโอกาสววันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

บุญหลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน

บุญหลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน

หลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน  

บุญหลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

บุญหลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

หลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

บุญหลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

บุญหลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

หลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

บุญทำวัตรสวดมนต์วันมาฆบูชา

บุญทำวัตรสวดมนต์วันมาฆบูชา

ขอเจริญพร สาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ละชั่ว ทำความดี ชำระจิตของตนให้สะอาด สร้างบุญความดีวันมาฆบูชา

บุญปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี

บุญปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี

งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี ๑๒ ถึง ๒๑ มิถุนายน ของทุกปี ณ วัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ พระครูปลัดบวรศักดิ์ ปริปุณฺโณ โทร. 080-1649-780   กำหนดการ (ปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๖) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ นุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล ๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ขอปริวาส วันที่ ๑๕ มิถุนายน ขอมานัต วันที่ ๒๑ มิถุนายน ให้อัพภาน เวลา ๐๖.๐๐ น. ฉันข้าวยาคู  เวลา ๐๙.๓๐ น. บิณฑบาตรภายในบริเวณวัด เวลา ๑๑.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น เวลา ๑๙.๐๐ น. ถวายน้ำปานะ เวลา ๑๙.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า ขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิการ่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายข้าวยาคู(ข้าวต้ม) ถวายภัตตาหาร ถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่และผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา  

เตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพชรบุรี

เตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพชรบุรี

วัดปราสาทบูรพารายินดีต้อนรับคณะเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี จากจ.เพชรบุรีและจ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 6 เมษายน 2557

บุญโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุญโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บูชาพระคุณของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และในวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ญาติธรรมแม่ชีอุโบสถศีล รวมพลัง ๑๕๐ กว่าชีวิต สร้างโลกแห่งความดี โลกของคนดี แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูสิริคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอประโคนชัย jwplayer('avID_AVPlayerID_8c3bbb41_1917730526').setup({ 'file': '/images/videos/m-patibuttam57.flv', 'image': '', 'height': '300', 'width': '400', 'autostart': 'false', 'controls': '1' });

บุญขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

บุญขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

jwplayer('avID_AVPlayerID_811cc1b6_1181112019').setup({ 'file': '/images/videos/m-pati.flv', 'image': '', 'height': '300', 'width': '400', 'autostart': 'false', 'controls': '1' });

บุญอริยธรรมขอม

บุญอริยธรรมขอม

บุญอริยธรรมขอมคือนำพาคณะอุบาสกอุบาสิกาบำเพ็ญความดีตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณโดยการปั่นจักยานไปตามแหล่งโบราณสถานต่างๆ

บุญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ.

บุญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ.

วัดปราสาทบูรพารามชาวบ้านโคกเมือง สถานศึกษา รพ.สต.บ้านโคกเมือง และประชาชนชาวตำบลจรเข้มากพร้อมใจปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในหลวง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระยะทาง ๒๐ กม. เส้นทาง ปราสาทเมืองต่ำ-ปราสาทฤาษีน้อย-ปราสาทบัวราย-ปราสาท ร.ร.บ้านบุวิทยาสรรค์ และรอบตำบลจรเข้มาก

บุญช่วยสุนัขป่วย

บุญช่วยสุนัขป่วย

ขอเจริญพรท่านผู้ใจบุญร่วมบริจาคยารักษาสุนักป่วยตลอดถึงปัจจัยค่ารักษาพยาบาลสุนัขโดยเฉพาะตัวนี้ป่วยต้องผ่าตัด  ติดต่อ พระครูปลัดบวรศักดิ์  วัดปราสาทบูรพาราม หมู่ ๖ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทร. 080-1649-780

 • บุญมอบเครื่องเสียงร.ร.วัดบ้านเมืองต่ำ

  บุญมอบเครื่องเสียงร.ร.วัดบ้านเมืองต่ำ

 • บุญมอบทุนการศึกษานักเรียน

  บุญมอบทุนการศึกษานักเรียน

 • บุญวันวิสาขบูชา

  บุญวันวิสาขบูชา

 • บุญวันอาสาฬหบูชา

  บุญวันอาสาฬหบูชา

 • บุญวันมาฆบูชา

  บุญวันมาฆบูชา

 • บุญปริวาสกรรม

  บุญปริวาสกรรม

 • บุญวันสงกรานต์

  บุญวันสงกรานต์

 • บุญหลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน

  บุญหลวงพ่อบุญธรรม คุณณสมฺปนฺโน

 • บุญหลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

  บุญหลวงพ่อเส็ง ฐานวโร

 • บุญหลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

  บุญหลวงพ่อวันทา ปุญฺญกาโม

 • บุญพระครูปลัดบวรศักดิ์ ปริปุณฺโณ.

  บุญพระครูปลัดบวรศักดิ์ ปริปุณฺโณ.

 • บุญเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกปี๕๗

  บุญเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกปี๕๗

 • บุญกฐินปี๒๕๕๔

  บุญกฐินปี๒๕๕๔

 • บุญบวชเณรฤดูร้อน

  บุญบวชเณรฤดูร้อน

 • บุญสอบธรรมศึกษา

  บุญสอบธรรมศึกษา

 • บุญตรวจข้อสอบนักธรรมตรี

  บุญตรวจข้อสอบนักธรรมตรี

 • บุญสอบนักธรรมตรี

  บุญสอบนักธรรมตรี

 • บุญทำวัตรสวดมนต์วันมาฆบูชา

  บุญทำวัตรสวดมนต์วันมาฆบูชา

 • บุญปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี

  บุญปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมประจำปี

 • บุญความดีวันมาฆบูชา

  บุญความดีวันมาฆบูชา

 • ภาพงานฌาปนกิจศพหลวงพ่องาม ญาณวโร

  ภาพงานฌาปนกิจศพหลวงพ่องาม ญาณวโร

 • บุญปริวาสกรรมปี๕๗

  บุญปริวาสกรรมปี๕๗

 • บุญสร้างกุฎิพระกรรมฐาน

  บุญสร้างกุฎิพระกรรมฐาน

 • ภาพบุญสร้างเฟอร์นิเจอร์

  ภาพบุญสร้างเฟอร์นิเจอร์

 • ภาพบุญฉลองกุฏิพระกรรมฐาน

  ภาพบุญฉลองกุฏิพระกรรมฐาน

 • บุญปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

  บุญปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 • บุญสร้างระบบระบายน้ำ

  บุญสร้างระบบระบายน้ำ

 • บุญสร้างน้ำประปา

  บุญสร้างน้ำประปา

 • บุญวันสงกรานต์๕๗

  บุญวันสงกรานต์๕๗

 • บุญบูรณกำแพงแก้ววิหาร

  บุญบูรณกำแพงแก้ววิหาร

 • บุญบูรณซุ้มประตู

  บุญบูรณซุ้มประตู

 • เตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพชรบุรี

  เตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพชรบุรี

 • บุญทำวัตรสวดมนต์ทุกวันธรรมะสวนะ

  บุญทำวัตรสวดมนต์ทุกวันธรรมะสวนะ

 • บุญพัฒนาวัด

  บุญพัฒนาวัด

 • บุญโครงการทำป้ายวัด

  บุญโครงการทำป้ายวัด

 • บุญวันสงกรานต์57

  บุญวันสงกรานต์57

 • บุญแห่เทียนเข้าพรรษาปี๒๕๕๗

  บุญแห่เทียนเข้าพรรษาปี๒๕๕๗

 • บุญประชุมพระวินยาธิการจังหวัดบุรีรัมย์17ส.ค.57

  บุญประชุมพระวินยาธิการจังหวัดบุรีรัมย์17ส.ค.57

 • บุญวันแม่แห่งชาติปี๒๕๕๗

  บุญวันแม่แห่งชาติปี๒๕๕๗

 • บุญโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

  บุญโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนร.ร.วัดบ้านเมืองต่ำปี2557

  เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนร.ร.วัดบ้านเมืองต่ำปี2557

 • บุญขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

  บุญขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 • บุญวันสารทลาวปี ๒๕๕๗

  บุญวันสารทลาวปี ๒๕๕๗

 • บุญเตรียมงานหมู่บ้านรักษาศีล๕

  บุญเตรียมงานหมู่บ้านรักษาศีล๕

 • บุญปั่นศีล๕

  บุญปั่นศีล๕

 • บุญธรรมสัญจร๒๕๕๗

  บุญธรรมสัญจร๒๕๕๗

 • บุญปั่นศีล๕

  บุญปั่นศีล๕

 • บุญวันออกพรรษา๒๕๕๗

  บุญวันออกพรรษา๒๕๕๗

 • บุญอริยธรรมขอม

  บุญอริยธรรมขอม

 • บุญสอบธรรมศึกษา๒๕๕๗

  บุญสอบธรรมศึกษา๒๕๕๗

 • บุญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ.

  บุญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ.

 • บูญเทศน์มหาชาติปี๕๗

  บูญเทศน์มหาชาติปี๕๗

 • บุญช่วยสุนัขป่วย

  บุญช่วยสุนัขป่วย

พระครูปลัดบวรศักดิ์

นาฬิกา

ลงชื่อเข้าใช้

ปฏิทิน

May 2016
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

สถิติการเข้าชม

Today 5

Yesterday 4

Week 26

Month 30

All 3374

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

วัดปราสาทบูรพาราม บ้านโคกเมือง ปราสาทเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก

อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31140


Find us on Facebook
Follow Us